Ontmoeting met de Artistiek Directrice

Artikel van Patricia Janssens

 

ZinaÏda Polechko heeft een glimlach op haar gezicht, een schittering in haar ogen en een vastberaden blik. Ze spreekt een verzorgd Frans, mezzo voce, met een heerlijk accent, ongetwijfeld Slavisch. Haar eerste levensjaren speelden zich af in Oekraïne, waar ze aan het conservatorium van Odessa een master piano, begeleiding en kamermuziek behaalde. Tijdens haar volgende levensjaren, in België, studeerde zij aan het conservatorium van Bergen, rondde zij een didactische masteropleiding piano af aan het conservatorium van Luik en gaf zij onderricht in verschillende particuliere en openbare instellingen.

Sinds 2015 - aan het begin van het conflict tussen Rusland en Oekraïne - werkt Zinaïda samen met Rotariërs aan de organisatie van "Resonance"-concerten die « de vrede en de verstandhouding tussen de volkeren » willen bevorderen. Haar kennis van de Russische en Oekraïense muziekscholen maakt van haar een bijzonder waardevolle schakel in deze organisatie. Zinaïda Polechko wijdt zich, evenwel in alle bescheidenheid, volledig aan de muziek en de ontdekking van nieuwe talenten.

 

Als artistiek directrice van het evenement, neemt zij de verantwoordelijkheid op zich zowel voor het programma als voor de keuze van de jonge musici. « Elk jaar dienen een dertigtal jongeren hun kandidatuur in bij “Resonance”. Zij bezorgen mij video’s met hun prestaties, zodat ik hun professionele en artistieke vaardigheden kan beoordelen. Ik houd ook rekening met hun specialiteit, omdat wij willen dat het concert gevarieerd is, zowel wat betreft het repertoire als inzake de instrumenten, en ik wil het publiek ook een samenhangend muzikaal programma aanbieden. »

 


Zinaïda is een scherpzinnige observator met een fijngevoelig gehoor. Zij tracht bij de kandidaten, naast hun technische vaardigheden en het raffinement van hun spel, ook hun bekwaamheid te ontdekken om aan de muziek de nodige uitstraling te geven evenals hun vermogen om zich te kunnen aanpassen. « Inderdaad, in België zullen ze moeten optreden met een begeleidster die ze niet kennen - Elena Gevorkian, uitstekende muzikante en docent in Kyiv - die ons het genoegen doet om elk jaar deel te nemen aan"Resonance" », voegt Zinaïda eraan toe. « Het is met haar en onder mijn leiding, dat deze jonge musici hun muziekstuk zullen instuderen, tijdens slechts twee repetities vóór het eerste concert ».

 

In de overtuiging dat zij een goede keuze heeft gemaakt, werkt Zinaïda vervolgens een concertprogramma uit dat past bij elk van de muzikanten en het publiek van "Resonance", terwijl zij ook een bisnummer uitkiest en klaarmaakt afhankelijk van de aanwezige instrumenten.

 

Conform de selectievoorwaarden van "Resonance", verbinden de solisten zich ertoe vier concerten in België te geven. « Het is een zeer belangrijke ervaring voor hen », legt Zinaïda uit. « Niet alleen wordt hun reis betaald en verblijven zij bij gastgezinnen, maar ze hebben vooral de mogelijkheid om op te treden voor een redelijk groot buitenlands publiek, want ongeveer 250 mensen wonen elke voorstelling bij en hun prestaties worden door professionelen gefilmd. » Als kers op de taart, geeft "Resonance", namens Rotary, een kleine boost aan hun beginnende loopbaan door aan elk van hen een beurs toe te kennen[1].

 

Muziek is een internationale taal. Het spreekwoord zegt dat muziek de zeden verzacht. Zinaïda wil erin geloven en het is trouwens ook de voornaamste reden waarom zij wenst samen te werken met "Resonance": jonge muzikanten uit Oekraïne en Rusland de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te treden en samen in het openbaar op te treden en te musiceren om daardoor een boodschap van vriendschap en vrede over te brengen.[1] Het bedrag van de beurs is afhangelijk  de winsten van het concert.